O nás

 

O nás

Prvopočátky moderní gymnastiky (MG) spadají do konce 50. počátku 60. let 20. století. Podle vzpomínek zakládajících členek to bylo v rozmezí let 1959 – 1961. Neměla žádné materiální zajištění, žádný hradecký vzor, osobnost, na kterou by byla možnost se obrátit o radu, motiv nebo pomoc. U zrodu nového sportovního odvětví stála paní Eva Rampová a Milada Pospíšilová. Založily podle pražského vzoru malý kroužek umělecké gymnastiky v TJ Dynamo Hradec Králové. Po dvou letech kroužek přešel do TJ Žižka Hradec Králové, kde dostal lepší podmínky a prostory pro svoji činnost (1961). Po splynutí TJ Žižka a TJ Slovan Hradec Králové vznikla v roce 1966 nová tělovýchovná jednota TJ Slavia Hradec Králové. Od té doby se v TJ Slavia HK se vystřídalo mnoho různých druhů sportů. Oddíl moderní gymnastiky zůstal TJ Slavia HK věrný. Je jeho nedílnou součástí již dlouhých 50 let. V této době vzniklo první družstvo dětí, které trénovala Blanka Michajlíková společně s Janou Srkalovou. Ale ta se brzy vdala a na trenérskou práci zůstala Blanka Michajlíková sama. Úplně sama přece jen ne, na každou hodinu měla od paní Rampové plán tréninkové hodiny.

Oddíl, který čítal nejprve kolem 10 členek, postupně sílil. Základ oddílu se 2x obměnil a výrazně omládl. Děvčata trénovala s nadšením, zlepšovaly se techniky cvičení bez i s náčiním. S akrobatickými prvky nám pomáhali pan M. Prečan, K. Pavlásek a D. Čermák. Ze závodů naší oblasti jsme se začínali vracet s medailemi. Mnoho starších závodnic se začalo zapojovat do trenérské práce. Snažily se pomáhat mladším, aby jejich talent podpořený pilným trénováním přinesl úspěch při dalších závodech celému družstvu či oddílu. Dobré výsledky na přeborech nebo pohárových závodech začaly děvčatům dělat dobré jméno. O Hradci Králové se začalo mluvit jako „o líhni malých gymnastek“, kde je široká základna trenérek a dětí šikovných tolik, že je už není možné přijmout, protože už nemáme další prostory ke cvičení. Bylo to v období, kdy v naší republice UV ČSTV otvíralo tréninková střediska mládeže různých sportů. Byla mezi nimi také moderní gymnastika.

V lednu 1975 zahájilo svoji činnost TSM při Oddílu MG TJ Slavia HK pod vedením Marcely Pavláskové. Pod metodickým vedením paní Evy Rampové byl vypracován tréninkový systém, kdy každá z trenérek trénovala právě to, co sama uměla nejlépe ze všech (bez ohledu na věk, vzdělání, ….) a měla dobrou vůli, podělit se o to s ostatními. A fungovalo to. Nejlepší léta rozkvětu MG v HK byla 70. A 80. léta 20. století. A kdo zasvětil v tomto období svůj život sportu? Nelze jmenovat všechny zúčastněné (bylo jich asi 40), jmenovitě uvádíme pouze pár nejdůležitějších trenérek 1. třídy té doby: E. Rampová, B. Michajlíková, M. Pavlásková, Ing. H. Machýčková, D. Vodehnalová, K. Hochmannová (Ouhrabková).

Výborných výkonů dosahovaly závodnice M. Boučková, I. Jeřábková, D. Jeřábková, B. Lorencová, J. Sysová, J. Kaprasová, M. Polívková, M. Kadeřávková, K. Mládková, I. Elsnerová, L. Brandýská, … Mnoho ze závodnic bylo v širším reprezentačním družstvu OH nadějí i v juniorském reprezentačním družstvu. Tímto jsme byly v úzkém kontaktu s vrcholovým sportem. Našim největším úspěchem byla Denisa Sokolovská, která v roce 1988 jela na OH v Soulu. Kde získala úžasné 12. místo. Na jejím sportovním růstu se zasloužily trenérky Květoslava Ouhrabková, Jana Marková, Marcela Pavlásková a Marie Čižková.

Nic není stálé, neměnné, život je změna a to platí v gymnastice. Tak po letech úspěchů přišla i sem doba horší, až zlá. Tak jako v celém státě, tak i ve sportu se objevily nesváry, měnily se koncepce. Nikdo nevěděl, co určitě je správné, kdo hraje divadlo a kdo to myslí upřímně, kdo vystupuje jako spasitel, ale dělal jen škody. Pomalu šla dolů nejen úroveň, odcházely trenérky, závodnice, oddíl se začal rozpadat. Lidé se nechávali uvolňovat z různých funkcí, jen aby nemuseli něco dělat, nebyli za něco zodpovědní, nemuseli se zblízka dívat na průběh nějaké akce, nemuseli se pod něco podepisovat. Přestávaly fungovat výbory oddílů a do toho přišla generační výměna trenérek. Byl konstatován katastrofální stav ve výkonnosti závodnic v naší oblasti. Minimální stavy závodnic. Bylo třeba mobilizovat všechny síly k tomu, aby MG jako sportovní odvětví nezmizela z výčtu sportů, které jsou na soupisce všech sportů Východočeské oblasti a Královéhradeckého kraje. Těžko jsme obsazovali postupová místa z oblastí na mistrovství ČR všech programů MG a všech kategorií. Vystoupení našich závodnic na mistrovstvích ČR končívalo slzami závodnic, smutkem a vyčerpáním trenérek a propastným rozdílem výkonnosti a bodovým hodnocením ostatních závodnic – prostě nezařaditelné.

V roce 2005 jsme začínali také téměř od nuly, stejně jako průkopnice v letech 1959 – 1961. Jen s tím rozdílem, že za námi už byla bohatá minulost oddílu a přesně jsme věděli, co chceme a s přesvědčením, že poctivou prací a slušným jednáním toho dosáhneme. Nenecháme oddíl MG padnout a vychováme závodnice, které mohou směle konkurovat nejlepším gymnastkám v ČR i v zahraničí. Je k tomu potřeba dobrá vůle, poctivá práce, radost z pohybu a podpora okolní společnosti.

Dalo by se říci, že oddíl z popela povstal, že chybělo docela málo a oddíl MG HK by dnes nebyl. Jen díky nesmírné houževnatosti, pracovitosti, vytrvalosti a nesmírnému fyzickému a psychickému vypětí všech trenérek se podařilo vytrvat a zvítězit nad lidskou zlobou, nepřejícností, nečistými praktikami. Ohodnocení si zaslouží všichni, kteří nějakým způsobem participovali při trénování děvčat. Podařilo se, po dlouhodobém úsilí protrhnout hráze neúspěchu a úpadku. Ohodnocení by si zasloužil celý kolektiv trenérek TJ Slavia MG HK, jmenovitě: J. Marková, K. Jakubská, M. Šimůnková, J. Kadlečková, D. Ouhrabková, Z. Pávková, S. Hvězdová, G. Neuwirtová, J. Barešová, K. Ouhrabková. K současným trenérkám nesmíme zapomenout zmínit i paní Blanku Michajlíkovou, která dokáže ochotně pomoci radou i prací kdykoli. Je to taková naše víla, která nad námi drží ochrannou ruku a je stále jednou z nás. A ještě nesmíme zapomenout jednu dobrou duši, která na nás myslí, je zřídka přítomna, ale stále vede v patrnosti, že na Slavii zanechala převážnou část svého života a následovnice, které zasvětila do tajů jednoho z nejhezčích dívčích sportů - moderní gymnastiky. Kdo to je? Nikdo jiný než paní Eva Rampová, která v HK oddíl moderní – umělecké gymnastiky před 55 lety založila. Navrátily se doby, kdy naše závodnice obsazují výborná místa, mnohdy medailová. Vzorně reprezentují Oddíl MG TJ Slavii HK, město Hradec Králové, Královéhradecký kraj a Východočeskou oblast.

V posledních asi 10. letech se začalo opět jezdit na pohárové soutěže po republice i do zahraničí. Sám Oddíl MG TJ Slavia HK pořádá přátelská a pohárová utkání – Hradecká duha, Pohár královny Elišky, Hradecká korunka, v roce 2013 a 2015 jsme byli pořádajícím oddílem MČR ve společných skladbách všech kategorií. Závodilo zde na 300 závodnic. Úkolu jsme se zhostili velmi dobře, takže se k nám závodnice při různých příležitostech rády vracejí. Náš oddíl MG není úspěšný jen v pořádání závodů, ale úspěšně vychovává výborné závodnice. Mezi naše nejlepší členky v poslední době patří Natálie Kadlečková, která je v reprezentačním družstvu seniorek ČR ve společných skladbách. Dále pak musíme zmínit i mladší úspěšné závodnice, jmenovitě: Nathali Tučková, Veronika Hvězdová a Anika Dominová.

Nové články


Momentky z tréninku Stars
Momentky z tréninku Stars

27.01.2020


Ligový závod Dobruška - KP
Ligový závod Dobruška - KP

30.09.2019


Den sportu 8.9.2019
Den sportu 8.9.2019

12.09.2019


Výsledky z Hradecké korunky - ZP
Bez obrázku

19.06.2019


Výsledky z Hradecké korunky - KP
Bez obrázku

Výsledky z ligových závodů KP a ZP

19.06.2019


Aktuality


© Oddíl moderní gymnastiky - TJ Slavia Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | Ochrana osobních údajů

seo&grafika: SeoGraf | engine: SpeedWeb